nasin toki pi luka pona: open

 

nasin toki pi luka pona 

open


ni li nasin mi taso. mi la, ona li pona lon toki. ijo tan ona li ike tawa sina la, o ante e ona 

lon nasin sina. nasin sina en nasin mi li ken ante. luka pona li ken ante lon luka ante.

(cw: o sona e ni - toki moku li lon)

nanpa ale:

 

nanpa wan - nimi kule en pi 


nanpa tu - la 


nanpa tu wan - nimi ijo en nimi pali


nanpa tu tu - nimi poka en nimi poka pali


nanpa luka  - o


nanpa luka wan - a en mute


nanpa luka tu - ala


nanpa luka tu wan - toki pi wile sona


nanpa luka tu tu - nimi luka ‘SEME’


nanpa luka luka - tenpo


nanpa luka luka wan - nimi nimi


nanpa luka luka tu - nimi ijo mute en nimi pali mute


nanpa luka luka tu wan - nimi lili


nanpa luka luka tu tu - nanpa


nanpa luka luka luka - nimi pali tawa


nanpa luka luka luka wan- luka ijo

Comments

Popular posts from this blog

nasin toki pi luka pona: nanpa wan - nimi kule en pi

nasin toki pi luka pona: nanpa tu wan - nimi ijo en nimi pali